Spotkanie polowe „Panorama Pól” w SDOO w Chrząstowie

W dniu 7.06.2016 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się spotkanie polowe „Panorama Pól” organizowane przez firmę Timac Agro Polska. Zaproszeni rolnicy mogli zapoznać się z technologią nawożenia z wykorzystaniem produktów Timac Agro w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym, kukurydzy, buraku cukrowym i ziemniaku. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz – ekspert z zakresu łąkarstwa z UTP w Bydgoszczy i dr Witold Szczepaniak – ekspert w dziedzinie nawożenia upraw rolniczych z UP w Poznaniu. .

Jednym z punktów spotkania było zwiedzanie doświadczeń porejestrowych z rzepakiem i zbożami ozimymi. Obecni na polu specjaliści ze Stacji przedstawili aktualny stan doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem przezimowania poszczególnych odmian w doświadczeniach i w województwie.