Posiedzenie Komisji ds. produkcji, rynku rolnego i ekonomiki Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej w SDOO w Chrząstowie

W dniu 14 lipca 2016 roku w SDOO w Chrząstowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. produkcji, rynku rolnego i ekonomiki Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej, działającej pod przewodnictwem Pani Emilii Jaskólskiej.

W czasie trwania posiedzenia, dyrektor Stacji Beata Kaliska szczegółowo omówiła Listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego..

Na zakończenie, goście udali się na kolekcję odmian zbóż i roślin bobowatych rekomendowanych do uprawy na naszym terenie oraz kolekcję nowości odmianowych.