Warsztaty z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych

W dniu 18 października 2016 r. w SDOO w Chrząstowie odbyły się warsztaty z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych zorganizowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w oddziałach terenowych z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Warsztaty poprowadził Pan Arkadiusz Sokołowski, specjalista ds. zamówień publicznych w COBORU.