„Wzmacniamy polskie rolnictwo” - konferencja z udziałem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, a także rolnicy z regionu, przedstawiciele organizacji rolniczych i kadra kierownicza instytucji działających na rzecz wsi.

Konferencję poprzedziło spotkanie ministra z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi, dla których organem prowadzącym jest resort rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie Beata Kaliska.

Wojewódzka konferencja była okazją do dyskusji na tematy dotyczące najbliższych kierunków działań ministerstwa, wskazania priorytetów na poziomie województwa oraz omówienia najważniejszych programów rozwoju rolnictwa. Minister Jurgiel przedstawił program działań resortu na lata 2015-2019.