ZDOO GŁĘBOKIE

Powołany w 1953 roku

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim

88-121  Chełmce
powiat Inowrocław , województwo  kujawsko-pomorskie

tel. i faks 52 351 67 67
email zdoo.glebokie@coboru.pl
 
 
Położenie geograficzne:
φ = 52o39´, λ = 18o27´, H = 85 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 45,2 ha, w tym płodozmian doświadczalny 41,6 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, żytni bardzo dobry.
Klasy bonitacji gleb: II- IVa
Średnia temperatura roczna: 8,5oC
Roczna suma opadów: 502 mm

Zakład prowadzi doświadczenia rejestrowe i porejestrowe ze zbożami, grochem siewnym, rzepakiem ozimym, burakiem cukrowym, kukurydzą i warzywami gruntowymi.