Skład
 Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Nazwisko i imię Instytucja Stanowisko
1 prof. dr hab. Franciszek Rudnicki – przewodniczący Emeryt, Przewodniczący ZW PDOiR poprzedniej kadencji Ekspert
2 mgr inż. Leszek Chmielnicki - zastępca przewodniczącego Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy Prezes Zarządu
3 mgr inż. Barbara Mizdalska – zastępca przewodniczącego Emeryt, była dyrektor SDOO w Chrząstowie Ekspert
4 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie Kierownik ZDOO
5 dr inż. Wiesław Czarnecki Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji w Toruniu Dyrektor Departamentu
mgr inż. Krzysztof Dulski Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Oddział Rolnictwa Kierownik Oddziału
7 mgr inż. Krzysztof Dunajski Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
8 mgr inż. Beata Kaliska Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Dyrektor SDOO
9 dr inż. Ryszard Kamiński Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Dyrektor
10 mgr inż. Ryszard Kierzek Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zs. w Przysieku Prezes
11 mgr inż. Jarosław Klufczyński KWS Polska Sp. z o.o. Regionalny doradca KWS
12 mgr inż. Adam Krasicki   Ekspert
13 mgr inż. Zdzisław Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAROL Sp. z o.o. w Falęcinie Prezes
14 mgr inż. Józef Mak Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Inspektor COBORU
15 mgr inż. Tomasz Mlicki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy Dyrektor Zakładu
16 dr hab. inż. Mirosław Nowakowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Oddział Bydgoszcz Kierownik Oddziału
17 dr inż. Andrzej Pawlak Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR Prezes Zarządu
18 mgr inż. Anna Patalon Saaten- Union Polska Sp. z o.o. Wągrowiec Doradca regionalny
19 mgr inż. Krzysztof Piłat IGP Polska Sp. z o.o. Kierownik Regionu
20 mgr inż. Edward Poznański   Ekspert
21 mgr inż. Tadeusz Sapalski   Ekspert
22 mgr Przemysław Swatko Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Dyrektor regionalny
23 mgr inż. Jerzy Szczygieł Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim Kierownik ZDOO
24 mgr inż. Krzysztof Zamczyk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Doradca agrotechniczny
25 mgr inż. Jakub Ziarniak Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
26 dr inż. Anna Maria Szymańska Okręowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy Dyrektor
27 mgr Adam Tchórzewski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny, Biuro Powiatowe w Nakle nad Notecią Kierownik Biura