Skład
 Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Nazwisko i imię Instytucja Stanowisko
1 prof. dr hab. Franciszek Rudnicki – przewodniczący Emeryt, Przewodniczący ZW PDOiR poprzedniej kadencji Emerytowany Profesor
2 mgr inż. Leszek Chmielnicki - zastępca przewodniczącego Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy Prezes Zarządu
3 mgr inż. Barbara Mizdalska – zastępca przewodniczącego Emeryt, była dyrektor SDOO w Chrząstowie Ekspert
4 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie Inspektor COBORU
5 dr inż. Wiesław Czarnecki Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji w Toruniu Dyrektor Departamentu
mgr inż. Krzysztof Dulski Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Oddział Rolnictwa Starszy Inspektor Wojewódzki
7 mgr inż. Krzysztof Dunajski Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
8 mgr inż. Beata Kaliska Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Dyrektor SDOO
9 dr inż. Ryszard Kamiński Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Dyrektor
10 inż. Ryszard Kierzek Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zs. w Przysieku Prezes
11 mgr inż. Jarosław Klufczyński KWS Polska Sp. z o.o. Regionalny doradca KWS
12 mgr inż. Adam Krasicki Ekspert
13 mgr inż. Zdzisław Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAROL Sp. z o.o. w Falęcinie Prezes
14 mgr inż. Józef Mak Ekspert; były inspektor COBORU Emeryt
15 mgr inż. Tomasz Mlicki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy Dyrektor Zakładu
16 dr hab. Mirosław Nowakowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Oddział Bydgoszcz Kierownik Oddziału
17 mgr inż. Anna Patalon Saaten- Union Polska Sp. z o.o. Wągrowiec Doradca regionalny
18 mgr inż. Krzysztof Piłat IGP Polska Sp. z o.o. Kierownik Regionu
19 mgr inż. Edward Poznański Ekspert
20 mgr inż. Tadeusz Sapalski Ekspert
21 mgr Przemysław Swatko Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Dyrektor regionalny ADM Czernin S.A.
22 mgr inż. Jerzy Szczygieł Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim Kierownik ZDOO
23 dr inż. Anna Maria Szymańska Okręowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy Dyrektor
24 mgr Adam Tchórzewski Kujawsko-Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle nad Notecią Kierownik biura powiatowego
25 mgr inż. Krzysztof Zamczyk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Doradca agrotechniczny
26 mgr inż. Jakub Ziarniak Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny